Archive

BIZNESE

MELI AA BEKATONKA ME PRODHIMET MË KUALITATIVE NË MAQEDONI

Fabrika për prodhimin e bekaton-pllakave me një traditë 27 vjeçare (MELI AA BEKATONKA), nga Zhelina e Tetovës është lider për kualitet të lartë në Maqedoninë e Veriut. Afro tridhjetë vite,

MAQEDONI

DREJTORI EKZEKUTIV I PORTALIT AMERIKA RADIO NË FUND TË VITIT DO TË QËNDRON NË AMERIKË ME FTESË ZYRTARE

DREJTORI EKZEKUTIV I PORTALIT AMERIKA RADIO, MUJASER MAMUTI NË FUND TË  KËTIJ VITI VIZITON AMERIKËN ME FTESË ZYRTARE TË ORGANIZATËS PËR TË DREJTAT DHE LIRITË E QYTETARËVE ME SELI NË